Proprietarii care refuza infiintarea perdelelor forestiere vor fi expropriati
Proprietarii care refuza infiintarea perdelelor forestiere vor fi expropriati
luni, 19 iunie 2006 | Cati LUPASCU | comentarii
Trimite prin:
Braila are nevoie stringenta de paduri, iar proprietarii ale caror terenuri au fost identificate ca indispensabile realizariiperdelelor forestiere trebuie sa inteleaga lucrul acesta. Prin schimbarea categoriei de folosinta a terenului, proprietarii au numai decistigat. In caz contrar, ei vor fi expropriati, pentru ca, prin lege, impadurirea a fost declarata actiune de interes national. Acesta afost in linii mari mesajul transmis, vineri, de autoritati, primarilor din judetul Braila, in timpul sedintei extraordinare a ComandamentuluiJudetean de Infiintare a Perdelelor Forestiere. La intilnirea organizata de Prefectura Braila in colaborare cu Statiunea de Cercetare siDezvoltare Agricola (SCDA) si Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Agricola (DADR), invitati de onoare au fost prof. dr. MarianIanculescu, vicepresedinte al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice Bucuresti, titularul Programului National de infiintare a perdelelorforestiere in Romania, "parintele" Legii nr. 289/2002, deputat in parlamentul Romaniei, si dr. ing. Cristian Constandache, din parteaFilialei Focsani a Institutului de Cercetari si Amenajari Silvice.Banii vin de la UE ca fonduri nerambursabileDistrugereaabuziva a vegetatiei forestiere in interesul dezvoltarii agriculturii ca suprafata cultivata a condus la disparitia a numeroase trupuri depaduri. Regiuni intinse, cindva manoase, au devenit terenuri aride, distrugerea padurilor provocind dezechilibre ecologice si modificariradicale ale structurii geosistemelor pe spatii mari.

Braila este unul din judetele cu cele mai mici suprafete de paduri,

iar acestlucru se resimte, si in verile calduroase si secetoase, si in

iernile cu zapezi abundente si vinturi puternice. Cu toateacestea,

programele de impaduriri au decurs extrem de greoi, fiind aminate

sau stopate din lipsa de fonduri. "Acum, Uniunea Europeanaeste dispusa sa ne acorde sume consistente, fonduri nerambursabile, pentru infiintarea de perdele forestiere sau impadurirea terenurilordegradate. Este o oportunitate fara precedent. Programul de impadurire a cailor de transport, rutiere si feroviare, a fost aprobat, avem insaprobleme cu proprietarii terenurilor identificate ca fiind necesare extinderii vegetatiei forestiere. De aceea cred ca intilnirea aceastaeste una de apostolat, in sensul ca eu va expun acum problema, iar dumneavoastra, primarii, cei care sinteti cel mai aproape de cetateni,trebuie sa le explicati importanta acestei actiuni, sa ii convingeti ca au doar de cistigat", a precizat prof Ianculescu.Drept deproprietate si 200 euro/ha/an pentru cei care accepta impadurireaConcret, conform Legii nr. 289/2002, necesitatea infiintariiperdelor forestiere de protectie se fundamenteaza pe studii intocmite de institutele si statiunile de cercetare. Daca studiile prevad expresnecesitatea realizarii, impadurirea este obligatorie atit pentru persoanele fizice cit si pentru cele juridice. In cazul in care persoanelecare detin aceste terenuri nu sint de acord cu executarea lucrarilor, Guvernul propune Parlamentului exproprierea lor prin lege, in regim deurgenta, dupa o prealabila despagubire prin hotarire judecatoreasca. Persoanele fizice sau juridice care nu sint de acord cu executarealucrarilor de Infiintare a perdelelor forestiere de protectie vor fi expropriate In conditiile prevazute de Legea nr. 33/1994 privindexproprierea pentru cauza de utilitate publica. Perdelele forestiere de protectie astfel infiintate fac parte din domeniul public al statuluisi vor fi administrate in conditiile legii. In schimb, persoanele fizice sau juridice pe al caror teren agricol se amplaseaza perdeleforestiere de protectie si care sint de acord cu realizarea acestora isi vor pastra dreptul de proprietate si, in plus, vor primi anual de lastat, pina la Inchiderea starii de masiv, o despagubire In cuantum fix la hectar, corespunzatoare suprafetei efectiv ocupate de copaci. "Safim clari, in cazul in care accepta schimbarea destinatiei terenului din agricol in vegetatie forestiera, detinatorii ramin proprietari peteren, pe padure, au drept de exploatare a padurii si mai si primesc anual de la stat bani, contravaloarea produselor pe care le-ar fiobtinut daca terenul era utilizat ca arabil - 200 euro/ha/an. Daca nu vor de buna voie, prin expropriere vor primi o singura data o anumitasuma de bani si isi pierd si dreptul de proprietate. Noi asta trebuie sa facem, sa ii convingem ca au numai de cistigat daca acceptaimpadurirea", a explicat vicepresedintele ASAS.Aproape 8.500 ha padure pina in 2012In ceea ce priveste accesul la baniieuropeni destinati extinderii vegetatiei forestiere, conditia esentiala este realizarea unui proiect stiintific si, asa cum ne-am obisnuitdeja, principiul acordarii va fi "primul venit, primul servit". Din fericire, specialistii braileni au intocmit inca din 2003 un asemneaproiect, care pentru acest an are in vedere realizarea a 567 ha perdele forestiere. Valoarea proiectului este de circa 23 miliarde de lei.Mai mult, acest proiect face parte dintr-un program amplu de impaduriri care prevede, la nivel de judet, infiintarea a 8.445 ha perdele deprotectie, in valoare de 800 miliarde de lei, ce trebuie finalizat in 2012. "In mod normal, ar trebui sa avem sanse cu acest program pentruca, in judetul Braila, doar 5,41% din suprafata judetului este acoperita cu paduri, respectiv doar 25.797 ha. Un alt argument care incadreazajudetul nostru in zonele prioritare pentru impaduriri este si faptul ca, in Cimpia Brailei exista al doilea mare areal de nisipuri din tara(110.000 ha), dupa cel al Olteniei de Sud (230.000 ha). Statistic, Braila ocupa locul patru intre judetele cu cele mai mari suprafeteacoperite cu soluri nisipoase, circa 40.000 ha, din care 24.000 ha sint nisipuri zburatoare", a precizat in expunerea sa dr. ing. GabrielLet, cercetator SCDA Braila, coordonatorul proiectului.

Din cele 567 ha perdele forestiere propuse pentru anul acesta, 280 ha sintpentru protectia culturilor, 94 ha pentru protectie antieroziva, 73 ha pentru protectia cailor de comunicatie, iar pentru protectialocalitatilor 120 ha.

Ca amplasamente, perdelele forestiere se vor regasi pe razele localitalor Frecatei - 118 ha, Gemenele - 59 ha, Ianca- 237 ha, Rimnicelu - 69 ha si Salcia Tudor - 84 ha.
Cautare in arhiva
SolarWatts - Braila
Top articole obiectivbr.ro